Jump to content
The library informs: Det här är Lekebergs biblioteks e-bokssida. Logga in med lånekort och PIN-kod.

E-books / Society & Culture


Cover for LVU - De stulna barnen
E-book

LVU - De stulna barnen

Jag vill beskriva min sorg och maktlöshet över förlusten av mina 3 älskade barn.Min kamp mot Socialtjänstens maktmissbruk, domstolarnas frånvaro av rättvisa och de granskande myndi ...


Cover for Frihetsboken III: Texter
E-book

Frihetsboken III: Texter

Motlivstexter är 55 stycken skrifter som utgörs av micro-, mini- och kortnoveller, med fiktivt politiskt innehåll. En sorts Vuxenfabler eller Rebellsagor för vuxna. Texterna är sk ...


Cover for Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan: Natura nihil agit frustra - Luonto ei tee mitään turhaan
E-book

Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan: Natura nihil agit frustra - Luonto ei tee mitään turhaan

Hybridiyhteiskunta ja illuusioyhteiskunta käsitteinä heijastavat teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia modernissa maailmassa. Edellinen kertoo yhteiskunnalliste ...


Cover for Att jobba i Sverige (lättläst)
E-book

Att jobba i Sverige (lättläst)

/LÄTTLÄST/ I Att jobba i Sverige får vi följa tio personer i deras vardag på jobbet. De har vitt skilda yrken och arbetsuppgifter, men gemensamt för dem är att de kommit till Sveri ...


Cover for No Heroes, No Monsters: What I Learned Being the Most Hated Woman on the Internet
E-book

No Heroes, No Monsters: What I Learned Being the Most Hated Woman on the Internet

No Heroes, No Monsters focuses on the dramatic struggle of Anna Ardin, the WikiLeaks activist who, in 2010, came forward to report sexual abuse by Julian Assange. This is her testi ...


Cover for  Ljuset i dimman - Om Islam i modernitetens skuggor
E-book

Ljuset i dimman - Om Islam i modernitetens skuggor

Samhället är likt ett blad som antingen blomstrar eller vissnar. Övergången till moderniteten, och vidare till postmoderniteten, har lämnat jorden i ett vanärat tillstånd. Vilka ho ...


Cover for Saudade : Att längta bort och hem på samma gång
E-book

Saudade : Att längta bort och hem på samma gång

"Saudade är en strålande bok som öppnar ögonen för migration och den portugisiskspråkiga världen."BTJ I den portugisisktalande världen finns ett särpräglat ord som saknar översättn ...


Cover for Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här : Sverige efter Afghanistans fall
E-book

Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här : Sverige efter Afghanistans fall

Den prisbelönte journalisten Thord Eriksson återkommer nu med en ny bok om Sverige och Afghanistan. Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här handl ...


Cover for Johdatus kestävään käsityöhön
E-book

Johdatus kestävään käsityöhön

Tämä kirja avaa kestävän käsityön moniulotteista ilmiötä teoreettisesti ja tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen. Teoksessa käsitellään kestävän käsityön viitekehystä, systeemistä mal ...


Cover for Loviisa - hyvä pikkukaupunki paremmaksi.: Kirjoituksia Loviisan kaupungin historiasta ja kehittämisestä sekä Loviisan sukulaisuudesta Helsingin kanssa.
E-book

Loviisa - hyvä pikkukaupunki paremmaksi.: Kirjoituksia Loviisan kaupungin historiasta ja kehittämisestä sekä Loviisan sukulaisuudesta Helsingin kanssa.

Olen tähän kirjaan koonnut Loviisan pikkukaupungin kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin ja historiaan liittyviä artikkeleitani, joita on julkaistu 2000-luvulla, pääosin 2016 jälk ...


Cover for I statens våld: En berättelse om SiS och de statliga ungdomshemmen
E-book

I statens våld: En berättelse om SiS och de statliga ungdomshemmen

”Hon säger att hon hellre dör än hamnar på SiS igen. Och jag förstår henne.” När Saras elvaåriga dotter tvångsvårdas på SiS får hon ingen behandling. Däremot utslagna tänder och le ...


Cover for Viisi matkaa Saksan sieluun
E-book

Viisi matkaa Saksan sieluun

Saksa on yksille läpikulkumaa: mahdollisimman nopeasti etelään! Toisille se tarjoaa tuopillisen parasta olutta Bierstuben hämärässä. Kolmansille Saksa on alla hyrisevä luotettava a ...


Cover for Möjlighet till ett rikt liv: En introduktion till antroposofisk socialterapi
E-book

Möjlighet till ett rikt liv: En introduktion till antroposofisk socialterapi

Detta är en grundbok i antroposofisk socialterapi. Den kan läsas av personer som är helt nya till ämnet men också för medarbetare som vill påminna sig om grunderna och ha som gemen ...


Cover for Mitt politiska liv: Ett halvsekeel med FiB/Kulturfront
E-book

Mitt politiska liv: Ett halvsekeel med FiB/Kulturfront

En politiskt aktiv 40-talist ser tillbaka på det gångna halvseklet. Folkhemmets förfall och avskaffandet av alliansfriheten beskrivs.


Cover for Medarbetarskap, ledarskap och allt däremellan; Lifehacks för oss mitt i (arbets)livet
E-book

Medarbetarskap, ledarskap och allt däremellan; Lifehacks för oss mitt i (arbets)livet

"Kommunikation är svårt och kräver träning och en vilja att dela med sig. Vi behöver förmågan att ordsätta, beskriva och lyssna. Framförallt krävs att vi kan förstå, anta och ta in ...


Cover for Samovaari ja Huopatossu: Yrjänän pakinoita Laatokka-lehdessä
E-book

Samovaari ja Huopatossu: Yrjänän pakinoita Laatokka-lehdessä

Kaikki tiedämme, mitä tapahtui marraskuussa 1939 ja edelleen kesäkuussa 1941 ja miten taistelu Suomen maasta eteni ja sai loppuratkaisunsa. Vähemmän on tietoisuutta siitä, miten va ...


Cover for Förskolebiblioteket flyttar in : Om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning
E-book

Förskolebiblioteket flyttar in : Om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning

Vad är ett förskolebibliotek? Varför är det viktigt med högläsning redan i förskolan? Hur kan barnboken användas som ett redskap i språkutvecklingsarbetet på förskolan? I Förskoleb ...


Cover for Taloususkonto: Talousteokratian lyhyt historia
E-book

Taloususkonto: Talousteokratian lyhyt historia

Ajattelemme taloutta numeroina, ja koska numerot itsessään ovat ajattomia ja iättömiä, se on omiaan luomaan ja vahvistamaan harhakuvaa siitä, että talouden lait olisivat olleet his ...


Cover for Sygruppen hjälpsamhet : Och tio andra föreningar du inte visste existerat
E-book

Sygruppen hjälpsamhet : Och tio andra föreningar du inte visste existerat

Vilka var hautboisterna? Vad gjorde en folkskolebaderska? Och varför tog ett inbrott knäcken på Körkunniga arbetares stödförening? Det är bara några av frågorna du aldrig ställt di ...


Cover for Informationsdieten
E-book

Informationsdieten

Varje bit information du tar in formar inte bara din värld utan även den du är. Informationsdieten utforskar den digitala verklighetens föränderliga terräng och ifrågasätter varför ...


Cover for Informationsdieten
E-book

Informationsdieten

Varje bit information du tar in formar inte bara din värld utan även den du är. Informationsdieten utforskar den digitala verklighetens föränderliga terräng och ifrågasätter varför ...


Cover for Rösten : Så talar den till oss
E-book

Rösten : Så talar den till oss

En röst säger mer än tusen ord. Med rösten kan vi ta plats eller gömma oss, lugna eller provocera, övertyga eller väcka tvivel. Och även om din är röst lika personlig som ett finge ...


Cover for Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer : Nya sätt för kommuner att styra, leda och organisera utvecklingsarbete i samverkan
E-book

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer : Nya sätt för kommuner att styra, leda och organisera utvecklingsarbete i samverkan

Att svenska kommuner ska lösa komplexa samhällsutmaningar genom nytänkande och innovation är en given uppfattning idag. Men hur ser det ut i praktiken när kommunerna ska sam­arbeta ...


Cover for Varför jag som muslim försvarar frihet
E-book

Varför jag som muslim försvarar frihet

Islam är idag en religion som ofta förknippas med tvång. Över hela den muslimska världen är grundläggande mänskliga rättigheter åsidosatta. Men det går att förena islam och frihet. ...


Cover for Att dansa efter makten pipa : Kultur i politikens tjänst
E-book

Att dansa efter makten pipa : Kultur i politikens tjänst

Att dansa efter maktens pipa gavs ut första gången 2017 och blev snabbt något av ett standardverk för den som vill förstå svensk kulturpolitik.I denna nya och uppdaterade utgåva be ...